رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ You Could Start A Cult از Niall Horan و Lizzy McAlpine

دانلود آهنگ You Could Start A Cult از Niall Horan و Lizzy McAlpine

Download Music

دانلود آهنگ جذاب و آرامش بخش You Could Start A Cult از Niall Horan و Lizzy McAlpine
موزیکالیکال
Darlin’
عزیزم
I will give up everything
من میخوام همه چیز رو رها کنم
Who I’ll be and who I am
اینکه کی میخوام باشم و کی هستم
You can have it all
تو میتونی همش رو داشته باشی
Baby
عزیزم
You could start a cult, you see
تو میتونی یک دین راه بندازی، میبینی
Anywhere you go, I’ll be
هر جا که بری، من اونجا خواهم بود
You are so much more than beautiful to me
تو برای من بیشتر از یک دختر زیبا هستی
Oh, I’ll follow you till there’s no tomorrow
I’ll follow you till there’s no tomorrow
I’ll follow you till there’s no tomorrow
من دنبالت میام تا وقتی که دیگه فردایی وجود نداشته باشه
I’ll follow you
من دنبالت میام
Lately
اخیرا
What I know of reality
هر چیزی که از واقعیت میدونم رو
I let go of it happily
 با خوشحالی رهاش میکنم
When I look in your eyes
وقتی به چشمهات نگاه میکنم.
Mm, swear it’s true
قصم میخورم حقیقت داره
No mountain that I wouldn’t move
هیچ کوهی نیست که نخوام تکونش بدم
Or sea I wouldnt part in two
یا دریایی که نخوام به دو نیم تقسیمش کنم
To wake up by your side is all I wanna do
تا در کنار تو بیدار شم، این تمام چیزیه که میخوام انجام بدم
Oh, I’ll follow you till there’s no tomorrow
I’ll follow you till theres no tomorrow
I‘ll follow you till there’s no tomorrow
من دنبالت میام تا وقتی که دیگه فردایی وجود نداشته باشه
I’ll follow you
من دنبالت میام
Mm
Mm
Mm, mm
Mm
Baby
عزیزم
You could start a cult, you see
تو میتونی یک دین راه بندازی، میبینی
They will say that were crazy
اونا خواهند گفت که ما دیوانه ایم
But you are so much more than beautiful to me
اما تو برای من بیشتر از یک دختر زیبا هستی

آرشیو سایر موزیک های نایل هوران و لیزی مک آلپاین

پخش آنلاین آهنگ نایل هوران و لیزی مک آلپاین به نام تو میتونی یک دین راه بندازی
You Could Start A Cult

اشتراک آهنگ تو میتونی یک دین راه بندازی از نایل هوران و لیزی مک آلپاین در شبکه های اجتماعی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.