رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Paint the town red از Doja cat

Download New Music Doja cat Called Paint the town red

دانلود آهنگ جدید دوجا کت به نام Paint the town red

دانلود آهنگ Paint the town red از Doja cat

دوجا کت - Paint the town red

Download Music

دانلود آهنگ Paint the town red از Doja cat
دانلود آهنگ ترند Paint the town red از دوجا کت
متن و ترجمه آهنگ Doja Cat – Paint The Town Red
By
Walk on by
از کنارش رد شو
Walk on by
از کنارش رد شو
Walk on by
از کنارش رد شو
Walk on by
از کنارش رد شو
Yeah, b, I said what I said
آره ، من چيزي که گفتم رو گفتم
I’d rather be famous instead (walk on by)
ترجیح میدم به جای اون مشهور بشم
I let all that get to my head
من اجازه دادم همه چيز به ذهنم برسه
I don’t care, I paint the town red (walk on by)
برام مهم نيست ، من شهر رو قرمز رنگ مي کنم
B, I said what I said
من چيزي که گفتم رو گفتم
I’d rather be famous instead (walk on by)
ترجیح میدم به جای اون مشهور بشم
I let all that get to my head
من اجازه دادم همه چيز به ذهنم برسه
I don’t care, I paint the town red (walk on by)
برام مهم نيست ، من شهر رو قرمز رنگ مي کنم
Mm, she the devil
ام ام ، اون شيطان
She a bad lil’ b, she a rebel (walk on by)
اون کوچولو ، يه شورشي (از کنارش رد شو)
She put her foot to the pedal
اون پاهاش رو به پدال گذاشت
It’ll take a whole lot for me to settle (walk on by)
خيلي طول ميکشه تا من حل و فصل کنم
Mm, she the devil
ام ام ، اون شيطان
She a bad lil’ b, she a rebel (walk on by)
اون کوچولو ، يه شورشي (از کنارش رد شو)
She put her foot to the pedal
اون پاهاش رو به پدال گذاشت
It’ll take a whole lot for me (yeah) to settle (walk on by)
خيلي طول ميکشه تا من (آره) آروم بشم (از اينجا رد بشم)
Yeah, said my happiness is all of your misery
آره ، گفت خوشبختی من همه بدبختی توئه
I put good d all in my kidneys (walk on by)
This Margiel’ don’t come with no jealousy
اين مارجيل بدون حسادت نمياد
My illness don’t come with no remedy (walk on by)
بيماري من بدون هيچ درماني نمياد
I am so much fun without Hennessy
من بدون هنيسي خيلي خوش مي گذرم
They just want my love and my energy (walk on by)
اونا فقط عشق و انرژي منو ميخوان
You can’t talk no shit without penalties
تو نمیتونی بدون جریمه حرف بزنی
B, I’m in yo’ shit if you send for me (walk on by)
من تو گندت هستم اگه برام بفرستي
I’m going to glow up one more time
من يه بار ديگه روشن ميشم
Trust me, I have magical foresight (walk on by)
باور کن ، من يه پيش بيني جادويي دارم
You gon’ see me sleepin’ in courtside
تو منو در کنار زمین می بینی که می خوابم
You gon’ see me eatin’ ten more times (walk on by)
ده بار ديگه منو مي بيني که غذا مي خورم
Ugh, you can’t take that b nowhere
اوه ، تو نميتوني اون رو به هيچ جا ببري
Ugh, I look better with no hair (walk on by)
من بدون مو بهتر به نظر ميرم
Ugh, ain’t no sign I can’t smoke here
اوه ، هيچ نشونه اي نيست که من نميتونم اينجا سيگار بکشم
Ugh (yeah), gimme the chance and I’ll go there (walk on by)
آره ، فرصت بده و من ميرم اونجا
Yeah, b, I said what I said
آره، من چيزي که گفتم رو گفتم
I’d rather be famous instead (walk on by)
ترجیح میدم به جای اون مشهور بشم
I let all that get to my head
من اجازه دادم همه چيز به ذهنم برسه
I don’t care, I paint the town red (walk on by)
برام مهم نيست ، من شهر رو قرمز رنگ مي کنم
B, I said what I said
من چيزي که گفتم رو گفتم
I’d rather be famous instead (walk on by)
ترجیح میدم به جای اون مشهور بشم
I let all that get to my head
من اجازه دادم همه چيز به ذهنم برسه
I don’t care, I paint the town red (walk on by)
برام مهم نيست ، من شهر رو قرمز رنگ مي کنم
Mm, she the devil
ام ام ، اون شيطان
She a bad lil’ b, she a rebel (walk on by)
اون کوچولو ، يه شورشي (از کنارش رد شو)
She put her foot to the pedal
اون پاهاش رو به پدال گذاشت
It’ll take a whole lot for me to settle (walk on by)
خيلي طول ميکشه تا من حل و فصل کنم
Mm, she the devil
ام ام ، اون شيطان
She a bad lil’ b, she a rebel (walk on by)
اون کوچولو ، يه شورشي (از کنارش رد شو)
She put her foot to the pedal
اون پاهاش رو به پدال گذاشت
It’ll take a whole lot (yeah) for me to settle (walk on by)
خيلي طول ميکشه تا من حل و فصل کنم
Yeah, said pop make money, now you try, b
آره ، گفت پاپ پول در بيار ، حالا سعي کن
You could use a revamp with a new vibe, sis (walk on by)
ميتوني از يه بازسازي با يه احساس جديد استفاده کني ، خواهر
I don’t need a big feature or a new sidekick
من به يه خصوصيت بزرگ يا يه همکار جديد نياز ندارم
I don’t need a new fan ’cause my boo like it (walk on by)
من به طرفدار جديد نياز ندارم چون بو من ازش خوشش مياد
I don’t need to wear a wig to make you like it
من نيازي به پوشيدن کلاهک ندارم تا تو ازش خوشت بياد
I’m a two-time b, you ain’t knew I’d win? (Walk on by)
تو نميدونستي که من برنده ميشم؟ (از کنارش رد شو)
Throw a shot like you tryna have a food fight then
يه شليک مثل اينکه ميخواي با غذا بجنگي
All my opps waitin’ for me to be you, I bet (walk on by)
همه ي افرادم منتظرن که من تو باشم ، شرط مي بندم
Said I got drive, I don’t need a car
گفت که من رانندگي دارم ، به ماشين نياز ندارم
Money really all that we fiendin’ for (walk on by)
پول واقعا همه چيزيه که ما برايش مي خوايم
I’m doin’ things they ain’t seen before
من کارايي مي کنم که قبلا نديده بودن
Fans ain’t dumb, but extremists are (walk on by)
طرفداران احمق نيستن ، اما افراطي ها (از اينجا رد ميشن)
I’m a demon lord
من یه ارباب شیطان هستم
Fall off what? I ain’t seen the horse (walk on by)
سقوط کردن چه؟ من اسب رو نديدم
Called your bluff, better cite the source
به نام بلوف شما ، بهتره منبع رو ذکر کنید
Fame ain’t somethin’ that I need no more (walk on by)
شهرت چيزي نيست که ديگه بهش نياز نداشته باشم
Cause, b, I said what I said
چون من چيزي که گفتم رو گفتم
I’d rather be famous instead (walk on by)
ترجیح میدم به جای اون مشهور بشم
I let all that get to my head
من اجازه دادم همه چيز به ذهنم برسه
I don’t care, I paint the town red (walk on by)
برام مهم نيست ، من شهر رو قرمز رنگ مي کنم
B, I said what I said
من چيزي که گفتم رو گفتم
I’d rather be famous instead (walk on by)
ترجیح میدم به جای اون مشهور بشم
I let all that get to my head
من اجازه دادم همه چيز به ذهنم برسه
I don’t care, I paint the town red (walk on by)
برام مهم نيست ، من شهر رو قرمز رنگ مي کنم
Mm, she the devil
ام ام ، اون شيطان
She a bad lil’ b, she a rebel (walk on by)
اون کوچولو ، يه شورشي (از کنارش رد شو)
She put her foot to the pedal
اون پاهاش رو به پدال گذاشت
It’ll take a whole lot for me to settle (walk on by)
خيلي طول ميکشه تا من حل و فصل کنم
Mm, she the devil
ام ام ، اون شيطان
She a bad lil’ b, she a rebel (walk on by)
اون کوچولو ، يه شورشي (از کنارش رد شو)
She put her foot to the pedal
اون پاهاش رو به پدال گذاشت
It’ll take a whole lot for me to settle (walk on by)
خيلي طول ميکشه تا من حل و فصل کنم
Walk on by
از کنارش رد شو
Walk on by
از کنارش رد شو
Walk on by
از کنارش رد شو
Walk on by
از کنارش رد شو

 

کانال تلگرام موزیکالیکال

کانال تلگرام موزیکالیکال

Doja cat music's archive

آرشیو سایر موزیک های دوجا کت

پخش آنلاین آهنگ دوجا کت به نام Paint the town red
Paint the town red

اشتراک آهنگ Paint the town red از دوجا کت در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ دوجا کت به نام Paint the town red

آخرین موزیک های دوجا کت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.