رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ la isla bonita از Madonna

Download New Music Madonna Called la isla bonita

دانلود آهنگ جدید مدونا به نام جزیره زیبا

دانلود آهنگ la isla bonita از Madonna

مدونا - جزیره زیبا

Download Music

دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی la isla bonita از Madonna
موزیکالیکال
Last night I dreamed of sanpedro
دیشب در رویای سن پدرو بودم
Just like I’d never gone, I knew the song
گویی که هیچگاه به آنجا نرفته بودم ، آن ترانه را می دانستم
A young girl with eyes like the desert
دختری جوان با چشم هایی مثل آن بیابان
It all seems like yesterday, not far away
همه چیز گویی همین دیروز بود ، نه دورتر
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم
La isla bonita
جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes
در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد
Your Spanish lullaby
تو لالابی اسپانیایی هستی
I fell in love with san pedro
عاشق سن پدرو شدم
Warm wind carried on the sea, he called to me
باد گرم بر آب دریا می وزید ، او مرا صدا می زد
Te dijo te amo[اسپانیایی]
میگفت دوستت دارم
I prayed that the days would last
دعا می کردم آن روزها طولانی شود
They went so fast
آنها خیلی زود گذشتند
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم
La isla bonita
جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes
در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد
Your Spanish lullaby
تو لالابی اسپانیایی هستی
I want to be where the sun warms the sky
می خواهم جایی باشم که خورشید آسمان را گرم می کند
When it’s time for siesta you can watch them go by
و موقع خواب نیمروز می توانی تماشا کنی
Beautiful faces, no cares in this world
گذر صورت های زیبا را ، غمی در جهان نیست
Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl
جایی که دختری پسری را دوست دارد و پسری دختری را دوست دارد
Last night I dreamed of san pedro
دیشب در رویای سن پدرو بودم
It all seems like yesterday, not far away
همه چیز گویی همین دیروز بود ، نه دورتر
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم
La isla bonita
جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes
در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد
Your spanish lullaby
تو لالابی اسپانیایی هستی
Tropical the island breeze
نسیم گرمسیری جزیره
All of nature wild and free
تمامی طبیعت وحشی و آزاد
This is where I long to be
اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم
La isla bonita
جزیره زیبا
And when the samba played
و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود
The sun would set so high
و خورشید در بلندی غروب می کرد
Ring through my ears and sting my eyes
در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد
Your Spanish lullaby
تو لالابی اسپانیایی هستی

Madonna music's archive

آرشیو سایر موزیک های مدونا

پخش آنلاین آهنگ مدونا به نام جزیره زیبا
la isla bonita

اشتراک آهنگ جزیره زیبا از مدونا در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ مدونا به نام جزیره زیبا

آخرین موزیک های مدونا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.