رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ exes از Tate McRae

Download New Music Tate McRae Called exes

دانلود آهنگ جدید تیت مک ری به نام exes

دانلود آهنگ exes از Tate McRae

Download Music

دانلود آهنگ exes از Tate McRae
دانلود آهنگ جدید و شنیدنی exes از تیت مک ری
متن و ترجمه آهنگ Tate McRae – exes
Oh, I’m sorry, sorry that you love me
من متاسفم، متاسفم که عاشقم
Changed my mind up like it’s origami
فکرم را مثل اریگامی تغییر داده‌ام
Kiss-kiss-kiss-kisses to my exes who don’t give a shit about me
بوسه‌ها به سابقه‌های عاشقم که کاری به من ندارند
Kisses, kisses to the next ones who think they can live without me
بوسه‌ها به آینده‌ی کسانی که فکر می‌کنند بدون من زندگی می‌کنند
We make up, then we break up, then they swear they’ll never call me
ما آشتی می‌کنیم، بعد جدا می‌شویم، بعد قسم می‌خورند که هیچ وقت بهم زنگ نمی‌زنند
But I still keep their number and their necklace, kisses to my exes
اما من هنوز شماره و گردنبندشان را دارم، بوسه به سابقه‌های عاشقم
Happens every time
هر بار اتفاق می‌افتد
I don’t mean, mean to be cold, but that’s how I get, oh
منظورم نیست، منظورم نیست سرد باشم، اما اینطوری می‌شوم، اوه
Me and all my pride
من و تمام افتخار من
Tryna burn down every damn bridge anytime we can, and again
سعی می‌کنم هر پل لعنتی را هر زمانی که می‌توانیم و دوباره سوزاند
I’ma, I’ma, I’ma wild ride that never stops
من، من، من یک سفر وحشی هستم که هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود
I’ma, I’ma, I’ma hard case they can’t unlock
من، من، من یک مورد سخت هستم که نمی‌توانند باز کنند
And I, and I swear I care a lot, just not enough
و من، و من قسم می‌خورم که خیلی مراقبم، فقط کافی نیست
Let’s just say it is what it is and was what it was
بیایید فقط بگوییم همان چیزی است که هست و همان چیزی بود
Kiss-kiss-kiss-kisses to my exes who don’t give a shit about me
بوسه‌ها به سابقه‌های عاشقم که کاری به من ندارند
Kisses, kisses to the next ones who think they can live without me
بوسه‌ها به آینده‌ی کسانی که فکر می‌کنند بدون من زندگی می‌کنند
We make up, then we break up, then they swear they’ll never call me
ما آشتی می‌کنیم، بعد جدا می‌شویم، بعد قسم می‌خورند که هیچ وقت بهم زنگ نمی‌زنند
But I still keep their number and their necklace, kisses to my exes
اما من هنوز شماره و گردنبندشان را دارم، بوسه به سابقه‌های عاشقم
I’m sorry, sorry that you love me
متاسفم، متاسفم که عاشقم
Changed my mind up like it’s origami
فکرم را مثل اریگامی تغییر داده‌ام
Oh, I’m sorry, sorry that you love me
اوه، متاسفم، متاسفم که عاشقم
Changed my mind up like it’s ori-
فکرم را مثل اریگامی تغییر داده‌ام
Say, say I wanna go there, then I wanna leave
بگو، بگو که می‌خواهم بروم اونجا، بعد می‌خواهم برم
Make another promise that I can’t keep
یک قول دیگر بده که نمی‌توانم حفظ کنم
I don’t ever know what I want, but that’s what you want
هرگز نمی‌دانم چه می‌خواهم، اما این چیزی است که تو می‌خواهی
If you’re down, well then don’t blame me
اگر دلت بخواهد، خب، پس مرا سرزنش نکن
Breaking it all before it starts, making it all up in my head
همه چیز را قبل از شروع خراب می‌کنم، همه چیز را در ذهنم ایجاد می‌کنم
But I just overshare about things I never meant
اما فقط درباره چیزهایی که هرگز نخواسته‌ام بیش از حد صحبت می‌کنم
I’ma, I’ma, I’ma wild ride that never stops
من، من، من یک سفر وحشی هستم که هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود
I’ma, I’ma, I’ma hard case they can’t unlock
من، من، من یک مورد سخت هستم که نمی‌توانند باز کنند
And I, and I swear I care a lot, just not enough
و من، و من قسم می‌خورم که خیلی مراقبم، فقط کافی نیست
Let’s just say it is what it is and was what it was
بیایید فقط بگوییم همان چیزی است که هست و همان چیزی بود
Kisses to my exes who don’t give a shit about me
بوسه‌ها به سابقه‌های عاشقم که کاری به من ندارند
Kisses, kisses to the next ones who think they can live without me
بوسه‌ها به آینده‌ی کسانی که فکر می‌کنند بدون من زندگی می‌کنند
We make up, then we break up, then they swear they’ll never call me
ما آشتی می‌کنیم، بعد جدا می‌شویم، بعد قسم می‌خورند که هیچ وقت بهم زنگ نمی‌زنند
But I still keep their number and their necklace, kisses to my exes
اما من هنوز شماره و گردنبندشان را دارم، بوسه به سابقه‌های عاشقم

 

کانال تلگرام موزیکالیکالکانال تلگرام موزیکالیکال

Tate McRae music's archive

آرشیو سایر موزیک های تیت مک ری

پخش آنلاین آهنگ تیت مک ری به نام exes
exes

اشتراک آهنگ exes از تیت مک ری در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ تیت مک ری به نام exes

آخرین موزیک های تیت مک ری

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.