رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Escapism از RAYE

Download New Music RAYE Called Escapism

دانلود آهنگ جدید RAYE به نام اسکیپیسم

دانلود آهنگ Escapism از RAYE

RAYE - اسکیپیسم

Download Music

دانلود آهنگ Escapism از RAYE
دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی اسکیپیسم از RAYE
متن و ترجمه آهنگ RAYE – Escapism
[Intro: RAYE]
Sleazin′ And Teasin’, I′M Sittin’ On Him
سست شدن، اذیت کردن، من روش نشستم
All Of My Diamonds Are Drippin’ On Him
همه الماس هام روی اون افتاده
I Met Him At The Bar, It Was 12 Or Somethin′
اونو تو بار دیدم، ساعت دوازده و خورده ای بود
I Ordered Two More W–Es, ′Cause Tonight, I Want Him
دوتا دیگه نوشیدنی سفارش دادم چون امشب اونو میخوام
[Verse 1: RAYE]
A Little Context If You Care To Listen
یه داستان کوتاه اگه دوست داری که بشنوی
I Find Myself In A S–T Position
خودمو توی موقعیت بدی دیدم
The Man That I Love Sat Me Down Last Night
اون مردی که عاشقشم دیشب منو نا امید کرد
And He Told Me That It’s Over, Dumb Decision
و بهم گفت رابطمون تمومه، تصمیم احمقانه ای بود
And I Don′T Wanna Feel How My Heart Is Rippin’
نمیخوام حس کنم که قلبم چجوری داره پاره پوره میشه
In Fact, I Don′T Wanna Feel, So I Stick To Sippin’
در واقع اصلا نمیخوام چیزی حس کنم، پس میچسبم به نوشیدنیم
And I′M Out On The Town With A Simple Mission
و بخاطر یه ماموریت کوچیک اومدم بیرون
In My Little Black Dress, And This S–T Is Sittin’
پیراهن مشکی کوتاه پوشیدم
[Pre-Chorus: RAYE]
Just A Heart Broke B—H, High Heels, Six Inch
فقط یه بدکاره دل شکسته ام، که با شش اینچ کفش پاشنه بلند
In The Back Of The Nightclub, Sippin’ Cha—-E
پشت کلاب شبانه، نوشیدنی مینوشم
I Don′T Trust Any Of These B—-Es I′M With
به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم
In The Back Of The Taxi, Sniffin’ C—-Ne
صندلی پشت تاکسی کوک میکشم
Dr–K Calls, Dr–K Texts, Dr–K Tears, Dr–K S
تماس های سرمستی، پیام های سرمستی، گریه های سرمستی، رابطه سرمستی
I Was Lookin′ For A Man Who Was On The Same Page
دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم
Now It’s Back To The Intro, Back To The Bar
الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار
To The Bentley, To The Hotel, To My Old Ways
توی بنتلی، به طرف هتل، مثل قدیما
[Chorus: RAYE]
′Cause I Don’t Wanna Feel How I Did Last Night
چون نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم
I Don′T Wanna Feel How I Did Last Night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
Doctor, Doctor, Anything, Please
دکتر، دکتر، چیزی داری؟ لطفا
Doctor, Doctor, Have Mercy On Me, Take This Pain Away
دکتر یه لطفی بهم بکن و این درد رو از بین ببر
You’re Asking Me My Symptoms, Doctor, I Don’t Wanna Feel
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم
[Verse 2: RAYE]
Toke This Joint How I′M Blowin′ This Steam
این مفصل رو بچسب دارم این بخار و میدمم
Back To My Ways Like 2019
بازگشت به راه گذشته ام مثل ۲۰۱۹
Not 24 Hours Since My Ex Did Dead It
۲۴ ساعت از مرگ دوست پسر سابقم نگذشته بود
I Got A New Man On Me, It’s About To Get Sweaty
من یه مرد جدید پیدا کردم، وقتشه که عرقی بشم
Last Night Really Was The Cherry On The Cake
دیشب خیلی کره بود
Been Some Dark Days Lately And I′M Finding It Crippling
اخیرا روزهای تاریکی سپری شده که فلج کننده بودن
Excuse My State, I’m As High As Your Hopes
ببخشید من به اندازه امید های شما بالا هستم
( اشاره به نئشه بودنش داره)
That You′Ll Make It To My Bed, Get Me Hot And Sizzling
اینکه به تخت من برسی، داغم میکنه
If I Take A Step Back To See The Glass Half Full
اگه یه قدم به عقب برگردم تا نیمه پر لیوان ببینم
At Least It’s The Prada Two-Piece That I′M Trippin’ In
حداقل این پرادا دو تیکه هست که دارم توش سفر میکنم
And I’m Already Actin′ Like A D–K, Know What I Mean?
به همین زودی شروع کردم مثل عوضیا رفتار کردن، میفهمی چی میگم؟
So You Might As Well Stick It In
پس شاید تو هم بهش بچسبی
[Pre-Chorus: RAYE]
Just A Heart Broke B—-H, High Heels, Six Inch
فقط یه بدکاره دل شکسته ام، که با شش اینچ کفش پاشنه بلند
In The Back Of The Nightclub, Sippin′ Ch—–Ne
پشت کلاب نوشیدنی میزنم
I Don’t Trust Any Of These B—–Es I′M With
به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم
In The Back Of The Taxi, Sniffin’ C——E
صندلی پشت تاکسی کوک میکشم
D–K Calls, Dr–K Texts, Dr–K Tears, D–Nk S
تماس های سرمستی، پیام های سرمستی، گریه های سرمستی، رابطه سرمستی
I Was Lookin′ For A Man Who Was On The Same Page
دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم
Now It’s Back To The Intro, Back To The Bar
الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار
To The Bentley, To The Hotel, To My Old Ways
توی بنتلی، به طرف هتل، مثل قدیما
[Chorus: RAYE & 070 Shake]
′Cause I Don’t Wanna Feel How I Did Last Night
چون دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
I Don’t Wanna Feel How I Did Last Night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
Doctor, Doctor, Anything, Please
دکتر، دکتر چیزی داری؟ لطفا
Doctor, Doctor, Have Mercy On Me, Take This Pain Away
دکتر یه لطفی بهم بکن و این درد رو از بین ببر
You′Re Asking Me My Symptoms, Doctor, I Don′T Wanna Feel, Mm (What?)
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم
[Verse 3: 070 Shake & RAYE]
‘Cause I Don′T Wanna Feel Like I Felt Last Night
چون دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
I Don’t Wanna Feel Like I Felt Last Night
دیگه نمیخوام درد دیشب رو احساس کنم
Be At Peace With The Things You Can′T Change (Last Night)
با چیزهایی که نمیتونی تغییرشون بدی در صلح و آرامش باش (دیشب)
I’ll Be Naked When I Leave And I Was Naked When I Came, Yeah
وقتی برم بدون لباس خواهم بود و وقتی هم که اومدم بدون لباس بودم، آره
Out Of Reach, Out Of Touch, Too Numb, I Don′T Feel No Way
دور از دسترس، دور از تماس، بی حس، هیچ چیزی احساس نمیکنم
Toast Up, So What? Street Small, But It Go Both Ways
تست شده، که چی؟ خیابون کوچیکه، ولی دو طرفس
So You’ll Run, Yeah, But You’ll Never Escape
خب تو میدوئی، آره، ولی هیچوقت نمیتونی فرار کنی
Sunset In The Maze (You′Re Asking Me My Symptoms, Doctor, I Don′T Wanna Feel)
غروب آفتاب تو یه هزار تو ( ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم)
[Chorus: RAYE]
I Don’t Wanna Feel How I Did Last Night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
I Don′T Wanna Feel How I Did Last Night, Oh
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم، اوه
Doctor, Doctor, Anything, Please
دکتر، دکتر چیزی داری؟ لطفا
Doctor, Doctor, Have Mercy On Me
دکتر، دکتر یه لطفی بهم کن
You’re Asking Me My Symptoms, Doctor, I Don′T Wanna Feel
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم
[Bridge: 070 Shake]
I Don’t Wanna Feel How I Did Last Night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
I Don′T Wanna Feel How I Did Last Night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
I Don’t Wanna Feel How I Did Last Night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم
[Outro: RAYE]
Mm, Lipstick Smudged Like Modern Art
مم، ژر لبم مثل هنر مدرن پخش شده
I Don’t Know Where The F–K I Am Or Who′S Drivin′ The F—In’ Car
نمیدونم کدوم قبرستونی ام یا کی داره ماشین کوفتیو میرونه
Speedin′ Down The Highway, Sippin’
با سرعت در بزرگراه در حال حرکت
Mixin′ Pills With The Liquor ‘Cah F–K These Feelings
قرص ها رو با نوشیدنی قاطی کردم، لعنت به این احساسات
I Left Everyone I Love On Read (Uh-Huh)
همه کسایی که دوسشون داشتم رو ول کردم
Spilling Secrets To The Stranger In My Bed (Uh-Huh)
لو دادن حقیقت های زندگیم به یه غریبه که باهاش رو تختم
I Remember Nothing, So There′S Nothing To Regret (Uh-Huh)
هیچی یادم نمیاد، پس یعنی هیچی اتفاق نیوفتاده

 

کانال تلگرام موزیکالیکال

کانال تلگرام موزیکالیکال

RAYE music's archive

آرشیو سایر موزیک های RAYE

پخش آنلاین آهنگ RAYE به نام اسکیپیسم
Escapism

اشتراک آهنگ اسکیپیسم از RAYE در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ RAYE به نام اسکیپیسم

آخرین موزیک های RAYE

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.