رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Drunk text از Henry Moodie

Download New Music Henry Moodie Called Drunk text

دانلود آهنگ جدید هنری مودی به نام درانک تکست

دانلود آهنگ Drunk text از Henry Moodie

هنری مودی - درانک تکست

Download Music

دانلود آهنگ Drunk text از Henry Moodie
دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی درانک تکست از هنری مودی
متن و ترجمه آهنگ Drunk text هنری مودی
When I walked you home
وقتی تو را به خانه رساندم
That’s when I nearly said it
همان موقع بود که نزدیک بود بگویم
But then said “Forget it, you fool”
اما بعد گفت “فراموش کن احمق”
Do you remember?
یادت میاد؟
You probably don’t
احتمالا این کار را نمی کنید
‘Cause the sparks in the sky
باعث جرقه در آسمان
Took a hold of your eyes while we spoke
وقتی صحبت می کردیم چشمانت را گرفت
Yesterday, drank way too much
دیروز خیلی زیاد نوشید
And stayed up too late
و خیلی دیر بیدار ماند
Started to write but I wanna say
شروع کردم به نوشتن اما می خواهم بگویم
Deleted the message, but I still remember it said
پیام رو پاک کردم ولی هنوز یادم هست که نوشته بود
I wish I was who you drunk texted at midnight
کاش من همان کسی بودم که مستی نصف شب پیامک دادی
Wish I was the reason you stay up ’til 3
ای کاش دلیل بیدار ماندن شما تا ساعت 3 من بودم
And you can’t fall asleep
و شما نمی توانید به خواب بروید
Waiting for me to reply
منتظرم جواب بدم
I wish I was more than just someone you walk by
ای کاش بیشتر از کسی بودم که کنارش می روی
Wish I wasn’t scared to be honest and open
کاش نمی ترسیدم صادقانه و باز باشم
Instead of just hoping
به جای اینکه فقط امیدوار باشید
You’d feel what I’m feeling inside
شما احساس می کنید که من در درونم احساس می کنم
April the 7th
7 آوریل
And nothing has changed
و هیچ چیز تغییر نکرده است
It’s hard to get by
گذراندن آن سخت است
When you’re still on my mind every day
وقتی هنوز هر روز تو ذهنم هستی
Sometimes I question
گاهی سوال می کنم
If you feel the same?
اگر شما هم همین احساس را دارید؟
Do we make stupid jokes?
آیا ما جوک های احمقانه می کنیم؟
Trying to hide that we’re both too afraid to say
تلاش برای پنهان کردن این موضوع که هر دوی ما از گفتن آن می ترسیم
I wish I was who you drunk texted at midnight
کاش من همان کسی بودم که مستی نصف شب پیامک دادی
Wish I was the reason you stay up ’til 3
ای کاش دلیل بیدار ماندن شما تا ساعت 3 من بودم
And you can’t fall asleep
و شما نمی توانید به خواب بروید
Waiting for me to reply
منتظرم جواب بدم
I wish I was more than just someone you walk by
ای کاش بیشتر از کسی بودم که کنارش می روی
Wish I wasn’t scared to be honest and open
کاش نمی ترسیدم صادقانه و باز باشم
Instead of just hoping
به جای اینکه فقط امیدوار باشید
You’d feel what I’m feeling inside
شما احساس می کنید که من در درونم احساس می کنم
Oh, and here we go again
اوه، و دوباره می رویم
Destroy myself to keep my friend
برای نگه داشتن دوستم خودمو نابود کنم
Hiding away ’cause I was afraid you’d say no
پنهان شدن، چون می ترسیدم نه بگویید
I wonder if I cross your mind
تعجب می کنم که آیا از ذهن شما عبور می کنم؟
Half as much as you do mine
نصف مال من
If I tell you the truth
اگه راستشو بگم
What will I lose?
چه چیزی را از دست خواهم داد؟
I don’t know
من نمی دانم
I wish I’d sent you that drunk text that midnight
کاش آن متن مست را همان نیمه شب برایت می فرستادم
I was just scared it would ruin our friendship
فقط می ترسیدم دوستی ما را خراب کند
But I really meant it
ولی واقعا منظورم این بود
I wonder how you would reply
کانال تلگرام موزیکالیکال

Henry Moodie music's archive

آرشیو سایر موزیک های هنری مودی

پخش آنلاین آهنگ هنری مودی به نام درانک تکست
Drunk text

اشتراک آهنگ درانک تکست از هنری مودی در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ هنری مودی به نام درانک تکست

آخرین موزیک های هنری مودی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.