رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Die 4 Me از Halsey

Download New Music Halsey Called Die 4 Me

دانلود آهنگ جدید هالزی به نام واسم میمیری

دانلود آهنگ Die 4 Me از Halsey

هالزی - واسم میمیری

Download Music

دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی Die 4 Me از Halsey
موزیکالیکال
[Intro]
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
اوه، آره، اوه، آره، اوه، آره

I’m gon’ save her tonight
امشب اون (دختر) رو نجات میدم

But you lied, savior, you lied
ولی تو دروغ گفتی، نجات دهنده، دروغ گفتی

You lied to me
تو بهم دروغ گفتی

[Chorus]
Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری به خاطر من گلوله بخوری و بمیری (آره)

I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی

We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی

Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره، آره، آره)

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره)

[Verse 1]
I hope you think about me every time you touch it
امیدوارم هرموقع که لمسش میکنی به من فکر کنی

I hope your new girl hears it and she loves it
امیدوارم دوست جدیدت آهنگ رو بشنوه و عاشقش بشه

Devil’s front door and Im banging on the line
شیطان جلو دره و من پشت خط تلفن داد میزنم

If I said I want an answer, I’d be lyin’, I’d be lyin’, yeah
و اگه بگم من یه جواب میخوام، دارم دروغ میگم، دروغ میگم، آره

They say what the devil can’t do
اونا گفتن شیطان اگه کاری رو نتونه انجام بده

Hes gonna send a woman to
یه زن رو میفرسته تا اون کار رو واسش انجام بده

You seek to hide, you’re dead inside, won’t see me cry
دنبال یه جا واسه قایم شدنی، از درون مُردی، دیگه هرگز گریه کردنم رو نخواهی دید

[Chorus]
Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری به خاطر من گلوله بخوری و بمیری (آره)

I had a really bad feeling youd been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی

We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی

Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره، آره، آره)

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره)

Settle down, I’ll spell it out, it’s simple enough
بشین سرجات، برات توضیحش میدم، به اندازه کافی آسونه

I came around, I figured out, should follow my gut
من اومدم، خودم فهمیدم که، باید به حرف دلم گوش میدادم

I don’t play anymore, I went through your phone
دیگه بازی رو ادامه نمیدم، رفتم سراغ گوشیت

And called the girls in your DMs and took all them home
و به دخترایی که پیام میدادی زنگ زدم و همشون رو آوردم خونه

And I know it’s been a while since the last time you heard from me
و میدونم یه مدتی شده که هیچ خبری ازم نداشتی

Grew into a savage, you can hear it in this verse, honey
به یه وحشی تبدیل شدم، توی این تیکه از آهنگ میتونی بشنویش، عزیزم

Turns out it shows ’cause they turn out at shows
معلوم شد توی اجراهات اتفاق افتادن، چون اون دخترا به اجراهات میومدن

I sold forty million copies of our break-up note
از آهنگی که برای جداییمون خوندم چهل میلیون نسخه فروختم

Brought some strangers in our beds so now you lost your right to privacy
چند تا غریبه رو به تختمون آوردی و الان تمام حقت از فضای شخصی رو از دست دادی

Spilling all our secrets, you thought they’d probably die with me (No)
همه رازهامون رو فاش میکنم، با اینکه فکر کردی همشون با من میمیرن (نه)

Know you f—-g love it on the low
میدونم اون پایینا رو خیلی دوست داری

And you don’t have to say Im crazy ’cause I know nothing’s changed though
و نمیخواد بهم بگی دیوونه شدم چون خودم میدونم، هیچی عوض نشده

[Chorus]
Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری به خاطر من گلوله بخوری و بمیری (آره)

I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی

We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی

Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره، آره، آره)

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره)

[interlude]
You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
میمیری، میمیری، میمیری (میمیری، میمیری، میمیری)

But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی)

You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
میمیری، میمیری، میمیری (میمیری، میمیری، میمیری)

But you lied, you lied, you lied, yeah (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی، آره (دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی)

But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی)

[Bridge]
This is the last time, I’ma do you the honor
این آخرین باریه که یه لطفی بهت میکنم

I gave you a headline, I know I shouldn’t bother
دوباره سر خط خبرها بردمت، میدونم نباید خودمو به زحمت بندازم

This is the lesson that take, hold someone tight and they break
این درسیه که باید گرفته بشه، کسی رو زیاد محکم نگه داری میشکنه

Then you say it’s a mistake, but you made it anyway
بعد میگی این یه اشتباه بود ولی بازم انجامش دادی

Now, you can’t blame me, tell them you made me
الان تو نمیتونی منو مقصر بدونی، تو منو مجبور کردی

Ignore the sht that you did on the daily
[انتظار نداشته باش] تمام کارهایی که روزانه میکردی رو نادیده بگیرم

Think that you played me, but you can’t save me
فکر کردی که منو بازی دادی، ولی نمیتونی منو نجات بدی

All of that sh- but I went f*king crazy
همه‌ی اون اتفاقا باعث شد من دیوونه بشم

[Chorus]
Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری به خاطر من گلوله بخوری و بمیری (آره)

I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی

We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی

Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره، آره، آره)

Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم میمیری، واسم میمیری، واسم میمیری (آره، آره، آره)

But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی، بهم دروغ گفتی (آره)

[interlude]
You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
میمیری، میمیری، میمیری (میمیری، میمیری، میمیری)

But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی)

You’d die, you’d die, youd die (You’d die, you’d die, you’d die)
میمیری، میمیری، میمیری (میمیری، میمیری، میمیری)

But you lied, you lied, you lied, yeah (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی، آره (دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی)

But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی)

Halsey music's archive

آرشیو سایر موزیک های هالزی

پخش آنلاین آهنگ هالزی به نام واسم میمیری
Die 4 Me

اشتراک آهنگ واسم میمیری از هالزی در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ هالزی به نام واسم میمیری

آخرین موزیک های هالزی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.