رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Before You Go از Lewis Capaldi

Download New Music Lewis Capaldi Called Before You Go

دانلود آهنگ جدید لوئیس کاپالدی به نام قبل از رفتنت

دانلود آهنگ Before You Go از Lewis Capaldi

Download Music

دانلود آهنگ جذاب و احساسی Before You Go از Lewis Capaldi
موزیکالیکال
لوئیس کاپالدی Before You Go متن و ترجمه آهنگ
I fell by the wayside, like everyone else
از کناره جاده افتادم، مثل همه افراد دیگه
I hate you, I hate you, I hate you
از تو متنفرم، از تو متنفرم، از تو متنفرم
But I was just kidding myself
ولی فقط داشتم سربه سر خودم می ذاشتم
Our every moment, I start to replace
تک تک لحظاتمون رو، شروع به بازسازی کردم
‘Cause now that they’re gone
چون حالا که رفتن
All that I hear are the words that I needed to say
تموم چیزی که می شنوم کلماتی هستش که می بایستی می گفتم
When you hurt under the surface
وقتی زیر سطح صدمه می بینی
Like troubled water running cold
مثل جریان سرد آب های آشفته
Well, time can heal but this won’t
خب، زمان می تونه زخم ها رو التیام ببخشه ولی نه این یکی رو
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Was there something I could’ve said
آیا چیزی بود که می تونستم بگم
To make your heartbeat better?
تا ضربان قلبت رو بهبود ببخشه؟
If only I’d have known you were the storm to weather
اگه فقط می دونستم که تو طوفان آب و هوا هستی
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Was there something I could’ve said
آیا چیزی بود که می تونستم بگم
To make it all stop hurting?
تا جلوی این همه درد رو بگیره؟
It kills me how your mind can make you feel so worthless
منو می کشه اینکه ذهنت چقدر می تونه باعث بشه احساس بی ارزشی کنی
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Was never the right time, whenever you called
وقت مناسبی نبود، هروقت که تماس می گرفتی
Went little, by little, by little until there was nothing at all
کم کم رفت تا که چیزی ازش باقی نموند
Our every moment, I start to replay
تک تک لحظاتمون رو، شروع به بازپخش کردم
But all I can think about is seeing that look on your face
اما تمام چیزی که می تونم دربارش فکر کنم دیدن اون حالت روی چهرته
When you hurt under the surface
وقتی زیر سطح صدمه می بینی
Like troubled water running cold
مثل جریان سرد آب های آشفته
Well, time can heal but this won’t
خب، زمان می تونه زخم ها رو التیام ببخشه ولی نه این یکی رو
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Was there something I could’ve said
آیا چیزی بود که می تونستم بگم
To make your heartbeat better?
تا ضربان قلبت رو بهبود ببخشه؟
If only I’d have known you were the storm to weather
اگه فقط می دونستم که تو طوفان آب و هوا هستی
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Was there something I couldve said
آیا چیزی بود که می تونستم بگم
To make it all stop hurting?
تا جلوی این همه درد رو بگیره؟
It kills me how your mind can make you feel so worthless
منو می کشه اینکه ذهنت چقدر می تونه باعث بشه احساس بی ارزشی کنی
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Would we be better off by now?
آیا تا به حال بهتر خواهیم بود؟
If I’d let my walls come down
اگر بزارم که دیوارام بیان پایین
Maybe I guess well never know
شاید هیچوقت نفهمیم
You know, you know
تو می دونی، تو می دونی
Before you go
قبل از اینکه بری
Was there something I couldve said
آیا چیزی بود که می تونستم بگم
To make your heartbeat better?
تا ضربان قلبت رو بهبود ببخشه؟
If only Id have known you were the storm to weather
اگه فقط می دونستم که تو طوفان آب و هوا هستی
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری
Was there something I could’ve said
آیا چیزی بود که می تونستم بگم
To make it all stop hurting?
تا جلوی این همه درد رو بگیره؟
It kills me how your mind can make you feel so worthless
منو می کشه اینکه ذهنت چقدر میتونه باعث بشه احساس بی ارزشی کنی
So, before you go
پس، قبل از اینکه بری

Lewis Capaldi music's archive

آرشیو سایر موزیک های لوئیس کاپالدی

پخش آنلاین آهنگ لوئیس کاپالدی به نام قبل از رفتنت
Before You Go

اشتراک آهنگ قبل از رفتنت از لوئیس کاپالدی در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ لوئیس کاپالدی به نام قبل از رفتنت

آخرین موزیک های لوئیس کاپالدی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.