رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Be alright از Dean Lewis

Download New Music Dean Lewis Called Be alright

دانلود آهنگ جدید دین لوئیس به نام خوب باش

دانلود آهنگ Be alright از Dean Lewis

Download Music

دانلود آهنگ Be alright از Dean Lewis
دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی خوب باش “Be alright” از دین لوئیس “Dean Lewis”
متن و ترجمه آهنگ Be alright دین لوئیس
[Verse 1]
I look up from the ground
نگاهم رو که به زمینه، بالا میارم
To see your sad and teary eyes
تا چشمان غمگین و پر اشک تو رو ببینم
You look away from me
تو نگاهت رو ازم می دزدی
And I see there’s something you’re trying to hide
و می بینم که چیزی رو داری ازم پنهان می کنی
And I reach for your hand but it’s cold
و من دستت رو می گیرم اما سرده
You pull away again
دستت رو دوباره می کشی
And I wonder what’s on your mind
و من کنجکاو می شم که چی توی سرته
And then you say to me you made a dumb mistake
و بعد تو می گی که یه اشتباه احمقانه مرتکب شدی
You start to tremble and your voice begins to break
شروع به لرزش می کنی و صدات دورگه میشه
You say the cigarettes on the counter weren’t your friend’s
بهم می گی سیگار های روی پیشخوان مال دوست هات نیست
They were my mate’s
و مال رفیق من بوده
And I feel the colour draining from my face
و من حس می کنم رنگ از صورتم می پره
[Chorus]
And my friend said
و دوستم گفت
“I know you love her, but it’s over, mate
” میدونم عاشقشی، اما دیگه تموم شده، رفیق
It doesn’t matter, put the phone away
مهم نیست، تلفن رو بذار کنار
It’s never easy to walk away, let her go
رها کردن و دور شدن هیچ وقت آسون نیست، ولش کن
It’ll be alright”
همه چی درست میشه”
[Verse 2]
So I still look back at all the messages you’d sent
من هنوز به پیام هایی که بهم فرستادی نگاه می کنم
And I know it wasn’t right, but it was f—ing with my head
و می دونم که درست نیست، ولی داره می ره روی مخم
And everything deleted like the past, yeah, it was gone
و چیزهایی که پاک شدن دیگه رفتن، مثل سال گذشته
And when I touched your face, I could tell you’re moving on
و وقتی که صورتت رو لمس کردم، می تونستم بگم که دیگه من رو نمیخوای و زندگیت رو از سر گرفتی
But it’s not the fact that you kissed him yesterday
اما مشکل این نیست که دیروز بوسیدیش
It’s the feeling of betrayal, that I just can’t seem to shake
(مشکل) این احساسه که بهم خیانت شده، این احساس که نمی تونم ازش خودم رو خلاص کنم
And everything I know tells me that I should walk away
و هرچیزی که می دونم بهم می گه، باید جدا بشم و راه خودم رو برم
But I just wanna stay
اما..من فقط میخوام بمونم
[Chorus]
And my friend said
و دوستم گفت
“I know you love her, but it’s over, mate
” میدونم عاشقشی، اما دیگه تموم شده، رفیق
It doesn’t matter, put the phone away
مهم نیست، تلفن رو بذار کنار
It’s never easy to walk away, let her go
رها کردن و دور شدن هیچ وقت آسون نیست، ولش کن
It’ll be okay
همه چی درست میشه
It’s gonna hurt for a bit of time
یه مدت قراره درد بکشی
So bottoms up, let’s forget tonight
پس تا ته سر بکش، بیا امشب رو فراموش کنیم
You’ll find another and you’ll be just fine
یکی دیگه رو پیدا می کنی، و مشکلی برات پیش نمیاد
Let her go”
ولش کن”
[Bridge]
But nothing heals the past like time
اما هیچ چیز مثل زمان، گذشته رو درمان نمی کنه
And they can’t steal
و نمی تونن بدزدن
The love you’re born to find
عشقی رو که به دنیا اومدی تا پیدا کنی
But nothing heals the past like time
اما هیچ چیز مثل زمان، گذشته رو درمان نمی کنه
And they can’t steal
و نمی تونن بدزدن
The love you’re born to find
عشقی رو که به دنیا اومدی تا پیدا کنی
[Chorus]
“I know you love her, but it’s over, mate
” میدونم عاشقشی، اما دیگه تموم شده، رفیق
It doesn’t matter, put the phone away
مهم نیست، تلفن رو بذار کنار
It’s never easy to walk away, let her go
رها کردن و دور شدن هیچ وقت آسون نیست، ولش کن
It’ll be okay
همه چی درست میشه
It’s gonna hurt for a bit of time
یه مدت قراره درد بکشی
So bottoms up, let’s forget tonight
پس تا ته سر بکش، بیا امشب رو فراموش کنیم
You’ll find another and you’ll be just fine
یکی دیگه رو پیدا می کنی، و مشکلی برات پیش نمیاد
Let her go”
ولش کن”
[Outro]
It’ll be alright
همه چی درست میشه
It’ll be alright
درست میشه
It’ll be alright
درست میشه
It’ll be alright
درست میشه
It’ll be alright
درست میشه
کانال تلگرام موزیکالیکال

Dean Lewis music's archive

آرشیو سایر موزیک های دین لوئیس

پخش آنلاین آهنگ دین لوئیس به نام خوب باش
Be alright

اشتراک آهنگ خوب باش از دین لوئیس در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ دین لوئیس به نام خوب باش

آخرین موزیک های دین لوئیس

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.