رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Peaches از Justin Bieberi

Download New Music Justin Bieberi Called Peaches

دانلود آهنگ جدید جاستین بیبر به نام هلو ها

دانلود آهنگ Peaches از Justin Bieberi

Download Music

دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی Peaches از Justin Bieberi
موزیکالیکال

 

متن و ترجمه آهنگ Peaches جاستین بیبر
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو توی جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفام) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)
And I see you (Ohh)
و من تو رو می بینم
The way I breathe you in (In)
جوری که من تو رو (به داخل) تنفس می‌کنم
It’s the texture of your skin
این بافت پوست توئه
I wanna wrap my arms around you, baby
من میخوام دستمو دور بدنت حلقه کنم عشقم
Never let you go, oh
هیچوقت نذارم بری، اوه
And I say, oh
و من میگم، اوه
There’s nothing like your touch
هیچی مثل لمس های تو خوب نیست
It’s the way you lift me up
جوری که نوازشات منو میبره بالا
Yeah, and I’ll be right here with you ’til the end of time
آره و من میخوام همینحا باشم در کنار تو تا ابد
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو تو جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفامو) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)
You ain’t sure yet, but I’m for ya
تو هنوز مطمئن نیستی، اما من ماله توئم
All I could want, all I could wish for
تنها چیزی که دلم می‌خواست، تمام چیزی بود که می‌تونستم آرزو کنم
Nights alone that we miss more
شب های تنهاییه که خیلی دلمون براشون تنگ شده
And days we save as souvenirs
و روزهایی که ما به عنوان یادگار نگهشون داریم
Theres no time, I wanna make more time
وقت نیست، من میخوام وقت بیشتری داشته باشم
And give you my whole life
و تمام زندگیم رو به تو بدم
I left my girl, I’m in in Mallorca
من عشقم (دختر) رو ترک کردم، من در مالورکا هستم
Hate to leave her, call it torture
متنفرم از اینکه ترکش کنم، اسمشو میذارم شکنجه
Remember when I couldn’t hold her
به یاد میارم زمانی که نتونستم نگهش دارم
Left the baggage for a mover
وسایلشو داخل چمدون گذاشت رفت
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو تو جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفامو) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)
I get the feeling, so I’m sure (Sure)
من احساساش میکنم، پس مطمئنم
Hand in my hand because I’m yours (I can’t)
دستت رو بده به من، چون من مال توام (نمیتونم)
I cant pretend, I can’t ignore, you’re right for me
من نمی‌تونم تظاهر (وانمود) کنم، نمیتونم نادیده بگیرم، تو برای من انتخاب خیلی درستی هستی
Don’t think you wanna know just where I’ve been, ohh
فکر نمیکنم دلت میخواد بدونی کجا بودم، اووه
Done bein’ distracted
حواس پرت نباش
The one I need is right in my arms (Oh)
تنها کسی که بهش نیاز دارم همینیه که در آغوشمه
Your kisses taste the sweetest with mine
بوسه‌های تو با من شیرین‌ترین مزه رو داره
And I’ll be right here with you ’til the end of time
و من اینجا در کنار تو خواهم بود تا ابد
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو تو جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفامو) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو تو جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفامو) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو تو جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفامو) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)
I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah)
من (درختای) هلو هامو تو جورجیا دارم (اوه، آره)
I get my weed from California
من ویدم (علفامو) رو از کالیفرنیا می‌گیرم (میخرم)
I took my chick up to the North, yeah
من عشقمو به شمال میبرم، آره
I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)
من نورمو از منبع دریافت می‌کنم (میگیرم)، آره (آره، خودشه)

Justin Bieberi music's archive

آرشیو سایر موزیک های جاستین بیبر

پخش آنلاین آهنگ جاستین بیبر به نام هلو ها
Peaches

اشتراک آهنگ هلو ها از جاستین بیبر در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ جاستین بیبر به نام هلو ها

آخرین موزیک های جاستین بیبر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.