رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Love story از Andy Williams

Download New Music Andy Williams Called Love story

دانلود آهنگ جدید اندی ویلیامز به نام لاو استوری

دانلود آهنگ Love story از Andy Williams

Download Music

دانلود آهنگ قدیمی جذاب و عاشقانه Love story از Andy Williams
موزیکالیکال
Where do I begin
ازکجا شروع کنم
To tell the story of how great a love can be
گفتن داستانی را که : عشق چقدر میتواند باشکوه باشد
The sweet love story that is older than the sea
داستان شیرین عشق که از عمر اقیانوسها بیشتراست
The simple truth about the love she brings to me
آن حقیقت ساده ای را که عشق او برای من به ارمغان میاورد
Where do I start
ازکجا آغاز کنم
With her first hello
بعدازاولین سلامی که به من کرد،
She gave a meaning to this empty world of mine
او بدنیای تهی من معنا بخشید
There’d never be another love another time
هرگز چنین عشقی درهیچ زمانی ممکن نخواهد بود
She came into my life and made the living fine
او وارد زندگی من شد و به زندگی من زیبایی بخشید
She fills my heart
او قلب مرا آکنده ازعشق میکند
She fills my heart with very special things
او قلب مرا با احساسات بسیار ویژه ای پرمیکند
With Angel songs, with wild imaginings
با ترانه های فرشتگان ، و با تخیلات حیرت انگیز
She fills my soul with so much love
او روحم (جانم ) را با عشقی بسیار بزرگ پر میکند
That any where I go, I’m never lonely
وهرجا که بروم هیچگاه تنها نیستم
With her along who could be lonely
با وجود اوچگونه میتوانم احساس تنهایی کنم
I reach for her hand, it’s always there
وقتیکه دستم رابسوی او دراز میکنم، همیشه آنرا(دستهایش را) می یابم
How long does it last
چقدر این قصه ادامه خواهد داشت
?Can love be measured by the hours in a day
مگرمیتوان عشق را با ساعات یک روز اندازه گیری کرد؟
I have no answers now but this much I can say
من جوابی برای این سوال ندارم ولی همین قدر میگویم که
I know I’ll need her until the stars all burn away
تازمانی که تمام ستارگان بسوزند و ازبین بروند من به او احتیاج دارم
And shell be there
واو همیشه درکنارمن خواهدبود
How long does it last
چقدر این قصه ادامه خواهد داشت
?Can love be measured by the hours in a day
مگرمیتوان عشق را با ساعات یک روز اندازه گیری کرد؟
I have no answers now but this much I can say
من جوابی برای این سوال ندارم ولی همین قدر میگویم که
I know I’ll need her until the stars all burn away
تازمانی که تمام ستارگان بسوزندوازبین بروند من به او احتیاج دارم
And she’ll be there
واو همیشه درکنارمن خواهدبود

Andy Williams music's archive

آرشیو سایر موزیک های اندی ویلیامز

پخش آنلاین آهنگ اندی ویلیامز به نام لاو استوری
Love story

اشتراک آهنگ لاو استوری از اندی ویلیامز در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ اندی ویلیامز به نام لاو استوری

آخرین موزیک های اندی ویلیامز

2 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.