رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna

Download New Music Rihanna Called Diamonds

دانلود آهنگ جدید ریحانا به نام دایموندز

دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna

ریحانا - دایموندز

Download Music

دانلود آهنگ جذاب و شنیدنی Diamonds از Rihanna
موزیکالیکال
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Find light in the beautiful sea
روشنایی رو توی این دریای زیبا پیدا کن
I choose to be happy
من خوشحالی روانتخاب میکنم
You and I, you and I
منو تو، منو تو
We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم توی آسمون
You’re a shooting star I see
تو ستاره ی دنباله داری من میبینم
A vision of ecstasy
(یه تصویری از حس خوب (حالت خلصه
When you hold me, Im alive
وقتی بغلم میکنی، من سرزنده میشم
We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون
I knew that we’d become one right away
میدونستم که باهم یه روزی یکی میشیم
Oh, right away
اوه، به هر شکلی که شده
At first sight I felt the energy of sun rays
تو همون نگاه اول من انرژی خورشید رو حس کردم
I saw the life inside your eyes
من زندگیو تو چشمات دیدم
So shine bright, tonight you and I
پس بدرخش، امشب من و تو
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Palms rise to the universe
دست ها به سوی آسمون بلند میشه
As we moonshine and molly
همونطور که ما مثل نور ماه میشیم
Feel the warmth, well never die
گرما رو احساس کن, ما هیچوقت نمیمیریم
We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون
You’re a shooting star I see
تو ستاره ی دنباله داری من میبینم
A vision of ecstasy
(یه تصویری از حس خوب (حالت خلصه
When you hold me, I’m alive
وقتی بغلم میکنی، من سرزنده میشم
We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون
At first sight I felt the energy of sun rays
تو همون نگاه اول من انرژی خورشید رو حس کردم
I saw the life inside your eyes
من زندگیو تو چشمات دیدم
So shine bright, tonight you and I
پس بدرخش، امشب من و تو
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس
So shine bright, tonight you and I
پس نورانی بدرخش، امشب من و تو
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط
We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond, whoa oh yeah
نورانی بدرخش مثل یک الماس، آره
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس
Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Rihanna music's archive

آرشیو سایر موزیک های ریحانا

پخش آنلاین آهنگ ریحانا به نام دایموندز
Diamonds

اشتراک آهنگ دایموندز از ریحانا در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ ریحانا به نام دایموندز

آخرین موزیک های ریحانا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.