رسانه موسیقی موزیکالیکال

دانلود آهنگ Coraline از Maneskin

Download New Music Maneskin Called Coraline

دانلود آهنگ جدید منسکین به نام کورالب

دانلود آهنگ Coraline از Maneskin

منسکین - کورالب

Download Music

دانلود آهنگ ایتالیایی جذاب و شنیدنی Coraline از Maneskin
آهنگ جذاب کورالین منسکین

 

موزیکالیکال
متن و ترجمه آهنگ Coraline منسکین
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Dimmi le tue verità, Coraline Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
[Strofa 1]
Coraline bella come il sole
کورالین به زیبایی خورشید
Guerriera dal cuore zelante
جنگجویی با قلب شجاع
Capelli come rose rosse
با موهایی مانند رز قرمز
Preziosi quei fili di rame amore portali da me
اون تارهای مسی ارزشمند رو برام بیار
Se senti campane cantare
اگه صدای زنگهارو میشنوی
Vеdrai Coraline che piange
کورالین رو در حال گریه خواهی دید
Chе prende il dolore degli altri
که درد بقیه مردم رو میبره
E poi lo porta dentro lei
و اونارو با خودش حمل میکنه
[Bridge]
Coraline, Coraline, dimmi le tue verità
کورالین,کورالین, حقیقتتو بهم بگو
Coraline, Coraline, dimmi le tue verità
کورالین,کورالین, حقیقتتو بهم بگو
Coraline, Coraline, dimmi le tue verità
کورالین,کورالین, حقیقتتو بهم بگو
Coraline, Coraline
کورالین,کورالین
[Strofa 2]
Però lei sa la verità
اما اون حقیقتو میدونه
Non è per tutti andare avanti
هر کسی نمیتونه طاقت بیاره
Con il cuore che è diviso in due metà
با قلبی که دو نیمه شده
È freddo già
و از قبل سرده
È una bambina però sente
اون بچه‌ست ولی احساس میکنه
Come un peso e prima o poi si spezzerà
سنگینی رو و دیر یا زود میشکنه
La gente dirà: “Non vale niente”
و مردم خواهند گفت:” اون ارزشی نداره”
Non riesce neanche a uscire da una misera porta
اون حتی نمیتونه از یه در فقیرانه بیاد بیرون
Ma un giorno, una volta lei ci riuscirà
اما یروزی,بلخره موفق میشه
E ho detto a Coraline che può crescere
و من به کورالین گفتم که اون میتونه رشد کنه
Prendere le sue cose e poi partire
وسایلشو بگیرینو برین
Ma sente un mostro che la tiene in gabbia
اما اون احساس میکنه که یه هیولا اونو تو قفس نگه داشته
Che le ricopre la strada di mine
که راهش رو با مین پوشونده
E ho detto a Coraline che può crescere
و من به کورالین گفتم که اون میتونه رشد کنه
Prendere le sue cose e poi partire
وسایلشو بگیرینو برین
Ma Coraline non vuole mangiare no
اما کورالین نمیخواد غذا بخوره نه
Sì Coraline vorrebbe sparire
اره کورالین میخواد ناپدید بشه
[Ritornello]
E Coraline piange
و کورالین گریه میکنه
Coraline ha l’ansia
کورالین مضطربه
Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua
کورالین دلش دریا میخواد اما از اب میترسه
E forse il mare è dentro di lei
و شایدم دریا درون خودش باشه
E ogni parola è un’ascia
و هر کلمه مثل تبریه که
Un taglio sulla schiena
باعث بریدگی پشتش میشه
Come una zattera che naviga
مثل یه قایق بادبانی که حرکت میکنه
In un fiume in piena
توی رودخونه ی خروشان
E forse il fiume è dentro di lei, di lei
وشاید رودخونه درون خودش باشه,خودش
[Strofa 3]
Sarò il fuoco ed il freddo
من آتشو سرما میشم
Riparo d’inverno
پناهگاه زمستانی
Sarò ciò che respiri
من همونی میشم که تونفس میکشی
Capirò cosa hai dentro
میفهمم چی درونت نگه داشتی
E sarò l’acqua da bere
و من ابی میشم که مینوشی
Il significato del bene
معنی خوب
Sarò anche un soldato
منم سرباز میشم
O la luce di sera
یا نور عصر
E in cambio non chiedo niente
و بجاش من چیزی نمیخوام
Soltanto un sorriso
فقط یه لبخند
Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra al mio viso
هر اشک کوچیک تو اقیانوسیه روی صورت من
E in cambio non chiedo niente
و بجاش من چیزی نمیخوام
Solo un po’ di tempo
فقط یکم زمان
Sarò vessillo, scudo
من پرچم میشم, یه سپر
O la tua spada d’argento e
یا شمشیر نقره ایه تو و
[Ritornello]
E Coraline piange
و کورالین گریه میکنه
Coraline ha l’ansia
کورالین مضطربه
Coraline vuole il mare
کورالین دلش دریا میخواد
Ma ha paura dell’acqua
اما از اب میترسه
E forse il mare è dentro di lei
و شایدم دریا درون خودش باشه
E ogni parola è un’ascia
و هر کلمه مثل تبریه که
Un taglio sulla schiena
باعث بریدگی پشتش میشه
Come una zattera che naviga
مثل یه قایق بادبانی که حرکت میکنه
In un fiume in piena
توی رودخونه ی خروشان
E forse il fiume è dentro di lei, di lei
وشاید رودخونه درون خودش باشه,خودش
[Outro]
E dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
و حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline
حقیقتتو بهم بگو ,کورالین,کورالین
Coraline, bella come il sole
کورالین به زیبایی خورشید
Ha perso il frutto del suo ventre
اون میوه ی رحمشو از دست داده
Non ha conosciuto l’amore
اون عشق رو نشناخته
Ma un padre che di padre è niente
اما پدری که هیچ شباهتی به پدر نداره
Le han detto in città cè un castello
بهش گفتن تو شهر قلعه ای هست
Con mura talmente potenti
با دیوارهای خیلی قدرتمند
Che se ci vai a vivere dentro
که اگه بری توش زندگی کنی
Non potrà colpirti più niente
دیگه هیچی نمیتونه بهت ضربه بزنه
Non potrà colpirti più niente
دیگه هیچی نمیتونه بهت ضربه بزنه

Maneskin music's archive

آرشیو سایر موزیک های منسکین

پخش آنلاین آهنگ منسکین به نام کورالب
Coraline

اشتراک آهنگ کورالب از منسکین در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ منسکین به نام کورالب

آخرین موزیک های منسکین

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.